OVK-besiktning

Den 17 oktober kommer den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) att genomföras i vårt hus. Den kommer att pågå mellan klockan 7.30 och 17.00. 

Arbetet sker enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktions- och ventilationskontroll. Besiktningen kommer att genomföras av Hisingens sotningsdistrikt AB. Se mer på informationsblad som ni fått i brevlådan. Om ni inte vill att huvudnyckel ska användas och inte kommer att vara hemma, finns möjlighet att lämna extranycklar till René Brosböl i lägenhet 15 eller till Malin Olofsson i lägenhet 4 senast dagen innan.