OVK-besiktning

Den 17 oktober kommer den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) att genomföras i vårt hus. Den kommer att pågå mellan klockan 7.30 och 17.00.  Arbetet sker enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktions- och ventilationskontroll. Besiktningen kommer att genomföras av Hisingens…